Nenäpolypoosin hoidossa pyritään joko poistamaan polyypit tai pienentämään niiden kokoa

Lisäksi tavoitteena on vähentää taudin oireita ja parantaa elämänlaatua. Nenäpolypoosia on erikoistunut hoitamaan korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri.

Nenän polyyppitaudin ensisijainen hoito on paikallinen kortikosteroidi, jolla pyritään paikallisesti lievittämään nenän limakalvon tulehdusta. Paikallista kortikosteroidihoitoa voidaan annostella tippoina, suihkeena tai jauheena. Mikäli oireet ovat vaikeat, paikalliseen kortikosteroidihoitoon voidaan hetkellisesti yhdistää myös tablettimuotoinen steroidihoito.

Taudin hallintaan vaaditaan vaikeassa taudissa lääke- ja leikkaushoidon yhdistelmähoitoa ja hoito toteutetaan pääosin erikoissairaanhoidossa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärien toimesta.

Mikäli sairautta ei saada hallintaan perinteisellä lääke- tai leikkaushoidolla, voidaan vaikean tautimuodon hoitoon lääkärin harkinnan mukaan aloittaa myös tulehdusta kohdennetusti lievittävä vasta-ainehoito (niin sanottu biologinen lääkehoito).

Tunnista nenäpolypoosin oireet

Vastaamalla kysymyksiin opit tunnistamaan nenän polyyppitautiin liittyviä oireita. 

Taudin tausta

Tyypin 2 tulehdus voi olla usean sairauden taustalla.

Lähteet ja lisätietoa

1. Määttänen P, Tarnanen K, Hytönen M ym. Sivuontelotulehdus (poski- tai otsaontelotulehdus). Käyvän hoidon potilasversiot 26.02.2019. Saatavilla osoitteessa: www.kaypahoito.fi/khp00024 (Viitattu 03/2022).

2. Sivuontelotulehdus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Korva- ja nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 03/2022).

3. Fokkens W, Lund V, Hopkins C ym. European position paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS). Rhinology. 2020 Suppl. 29: 1-464