Joka kolmas astmaatikko sanoo joutuneensa olemaan poissa töistä tai opiskelusta astmansa vuoksi viimeisen vuoden aikana

Vaikeaksi luokiteltua astmaa sairastavista näin sanoo jopa kolme viidestä, ja heistä peräti neljä viidestä kokee astman myös haittaavan arkea erittäin tai melko paljon.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, YouGov Finland ja Sanofi Oy toteuttivat tammikuussa 2020 laajan kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin astman vaikutusta sairastuneen elämään. Kyselyyn vastasi lähes kaksituhatta astmaatikkoa eri puolilta Suomea.  

Kyselyn perusteella moni tulee astmansa kanssa toimeen hyvin, mutta toisaalta astma voi vaikeuttaa sairastuneen arkea merkittävästi. 

”Sairauden aiheuttamat haasteet ovat monimuotoisia. Astmalla on valtava vaikutus sairastavien arkeen etenkin keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla”, Allergia,- iho- ja astmaliiton asiantuntija Kaisa Toikko kertoo. 

Astma vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin ja työhön

Kyselyssä selvitettiin laajasti astman vaikutuksia elämänlaatuun. Kaksi kolmesta vaikeaksi arvioitua astmaa sairastavasta kertoi, että astma häiritsee unta ja normaaleja päivittäisiä askareita. Neljä viidestä kokee, että astma häiritsee harrastuksia tai liikkumista, ja yli puolet sanoi astmalla olevan vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin.

Sairaus vaikuttaa myös astmaatikkojen työelämään: astma on saattanut vaikuttaa ammatinvalintaan, astman takia menetetään ansiotuloja tai joudutaan vaihtamaan työpaikkaa. Moni astmaatikko kokee myös, että astma on kuormittanut taloudellisesti.

Astma voi viedä sairaalaan

Joka neljäs kyselyyn vastannut oli joutunut astmansa takia päivystykseen tai ensiapuun viimeisen vuoden aikana. Keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla päivystys- tai ensiapukäyntejä on useammin, ja vaikeaa tautimuotoa sairastavista puolet oli ollut viimeisen vuoden aikana sairaalahoidossa.

”Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että suurella osalla suomalaisista astmaatikoista hoitotasapainoa ei ole saavutettu. Kehottaisin astmaatikkoja tapaamaan säännöllisesti omaa hoitavaa lääkäriä ja hoitajaa. Sopivan lääkityksen lisäksi oleellista on tarkistuttaa lääkkeenottotekniikka ja muu astman omahoito.”,  Kaisa Toikko sanoo.

Lue tutkimukseen liittyvä tiedote Allergia-, iho- ja astmaliiton sivuilta

Laaja kyselytutkimus selvitti astman vaikutuksia sairastuneen elämään

Noin joka kolmas sanoo joutuneensa olemaan poissa töistä tai opiskelusta viimeisen vuoden aikana astmansa vuoksi. Astmansa vaikeaksi kokevista näin sanoo jo lähes kolme viidestä.
 

Onko astmasi hallinnassa?

Tarkista astmasi hallinta GINA-oiretestillä, jonka tuloksia voit käyttää tukena keskustellessasi lääkärin kanssa astmasi oireista ja muista hoitoon liittyvistä tekijöistä.

Lue lisää vaikeasta astmasta

Pieni osa astmaatikoista sairastaa vaikeaa astmaa, jonka oireet häiritsevät päivittäistä elämää, eikä niitä saada hallintaan useillakaan oikein käytetyillä astmalääkkeillä.