Mikä voi estää astman hyvää hallintaa?

Erilaiset asiat voivat estää saavuttamasta astman hyvää hallintaa, mutta näihin esteisiin voi myös vaikuttaa.

Mikä voi estää astman hyvää hallintaa?

Erilaiset asiat voivat estää saavuttamasta astman hyvää hallintaa, mutta näihin esteisiin voi myös vaikuttaa.

KESKUSTELUYHTEYDEN PUUTTUMINEN

Astmaatikot ja heitä hoitavat lääkärit voivat käsittää astmaoireiden hallinnan hyvin eri tavoin. Erään tutkimuksen mukaan 20 prosenttia potilaista ei ole keskustellut astmaoireistaan lääkärin kanssa lainkaan.

KANSALLISET SUOSITUKSET

Vain harvoissa kansallisissa hoitosuosituksissa on huomioitu astmaan liittyvän taakan kokonaisvaltainen vähentäminen; tähän kuuluisivat niin tietoisuuden lisääminen, ympäristön riskitekijöiden ehkäisy kuin hoitopäätöksetkin.

OIREIDEN ALIARVIOINTI

Oman astman vakavuus on helppo aliarvioida. Eräässä tutkimuksessa jopa 50 prosenttia potilaista, joilla oli todettu vaikeita oireita, arvioi astmansa olevaan täysin tai hyvin hallinnassa.

LÄÄKEHOIDOLLISET HAASTEET

Monet astmapotilaat luottavat liikaa keuhkoputkia avaavien oirelääkkeiden käyttöön. Nämä lääkkeet helpottavat astman oireita, mutta eivät hoida oireita aiheuttavaa tulehdusta. Eräässä kyselytutkimuksessa 23 prosenttia pelkkiä oirelääkkeitä käyttäneistä joutui vuoden aikana hakeutumaan akuutisti hoitoon astmansa vuoksi, ja lähes 70 prosentilla astman oireet olivat huonossa hallinnassa.

PÄÄSY ERIKOISLÄÄKÄRILLE

Astman hoidon erikoislääkärit (keuhkolääkärit, allergologit) tuntevat astman hoidon uusimmat vaihtoehdot. Kuitenkaan 48 prosenttia astmaatikoista ei ole käynyt erikoislääkärin vastaanotolla astmansa takia.

Astmaatikot ja heitä hoitavat lääkärit voivat käsittää astmaoireiden hallinnan hyvin eri tavoin. Erään tutkimuksen mukaan 20 prosenttia potilaista ei ole keskustellut astmaoireistaan lääkärin kanssa lainkaan.

Vain harvoissa kansallisissa hoitosuosituksissa on huomioitu astmaan liittyvän taakan kokonaisvaltainen vähentäminen; tähän kuuluisivat niin tietoisuuden lisääminen, ympäristön riskitekijöiden ehkäisy kuin hoitopäätöksetkin.

Oman astman vakavuus on helppo aliarvioida. Eräässä tutkimuksessa jopa 50 prosenttia potilaista, joilla oli todettu vaikeita oireita, arvioi astmansa olevaan täysin tai hyvin hallinnassa.

Monet astmapotilaat luottavat liikaa keuhkoputkia avaavien oirelääkkeiden käyttöön. Nämä lääkkeet helpottavat astman oireita, mutta eivät hoida oireita aiheuttavaa tulehdusta. Eräässä kyselytutkimuksessa 23 prosenttia pelkkiä oirelääkkeitä käyttäneistä joutui vuoden aikana hakeutumaan akuutisti hoitoon astmansa vuoksi, ja lähes 70 prosentilla astman oireet olivat huonossa hallinnassa.

Astman hoidon erikoislääkärit (keuhkolääkärit, allergologit) tuntevat astman hoidon uusimmat vaihtoehdot. Kuitenkaan 48 prosenttia astmaatikoista ei ole käynyt erikoislääkärin vastaanotolla astmansa takia.

Lue lisää astman hallinnan esteistä täältä. Täältä saat lisätietoa myös vaikeasta astmasta, astman erityisen vaikeasti hallittavasta muodosta.

Tiedätkö astmasi alatyypin?

Kaikki astman alatyypit eivät ole samanlaisia. Astman oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat.

Vaikea astma

Vaikea astma jää usein tunnistamatta. Mitä oikein tarkoittaa vaikea astma ja millaisia vaikutuksia sillä on?

Lähteet ja lisätietoa

(1) Fletcher M, Hiles D. Continuing discrepancy between patient perception of asthma control and real-world symptoms: a quantitative online survey of 1 083 adults with asthma from the UK. Primary Care Resp J.2013;24:432-438.  
(2) Andrews KL, et al. Stigma: Still an Important Issue for Adults With Asthma. Journal of Asthma and Allergy Educators 2013:4;165-171. 
(3) Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009. 
(4) Reddel HK, et al. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017;7:e016688.   
(5) Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009.  
(6) Rabe KF, et al. Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir J. 2000;16:802–807.