Astmaa sairastaa joka kymmenes suomalainen. Maailman astmapäivä 5.5. muistuttaa astman hyvän hoidon tärkeydestä ja oikaisee sairauteen liittyviä väärinkäsityksiä.

Astma on keuhkoputkien limakalvon pitkäaikainen tulehdussairaus, joka voi alkaa missä iässä tahansa - myös vasta aikuisella iällä. Taudin puhkeamiseen liittyy sekä perinnöllisiä että ympäristön tekijöitä.1,2

Astman oireet, kuten yskä, limaneritys ja hengenahdistus  johtuvat siitä, että keuhkoputken tulehtunut ja turvonnut limakalvo reagoi herkästi ärsykkeisiin. Astmaoireet ovat vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia, ja ne voivat olla eri ihmisillä hyvin erilaisia. Astman hoidon tavoitteina ovat oireettomuus, keuhkojen toiminnan säilyttäminen ja astmakohtausten estäminen.1,2

Sairauteen liittyvä oikea tieto helpottaa astman kanssa elämistä ja vähentää sairastamiseen liittyviä huolia ja pelkoja. Myös oikean hoidon löytymisellä voi olla astmaa sairastavan elämään mullistava vaikutus: tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa astmaatikko voi elää täysin normaalia elämää.

Mikä astma on ja miten sitä hoidetaan?

Astman oireet johtuvat yleensä keuhkoputkissa vallitsevasta tulehduksesta, ja taudin hoidossa tärkeintä on tulehduksen rauhoittaminen säännöllisesti käytettävällä hengitettävällä kortisonilla. Lisäksi lääkäri määrää tarvittaessa lisälääkkeitä oireiden hoitoon.1,2 

Pieni osa astmaatikoista sairastaa vaikeaa astmaa, joka oireilee maksimaalisesta, oikein käytetystä lääkehoidosta huolimatta. Nykyään vaikean astman eri alatyyppien hoitoon voidaan harkita kohdennettuja, biologisia lääkehoitoja.1,4

Onko astmasi hallinnassa?

Tarkista astmasi hallinta GINA-oiretestillä, jonka tuloksia voit käyttää tukena keskustellessasi lääkärin kanssa astmasi oireista ja muista hoitoon liittyvistä tekijöistä.

Astman vaikutus arkeen

Astman aiheuttamat haasteet ovat monimuotoisia, ja sairaus vaikuttaa erityisesti keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavien arkeen

Lue lisää astmapäivästä: ginasthma.org/world-asthma-day-may-5-2021/

1. Hengitysliitto. Hengityssairaudet: Astma. Osoitteessa: https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/astma (Viitattu 8.4.2020)
2. Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Osoitteessa: www.kaypahoito.fi (viitattu 26.03.2020).
3. Salomaa E. Astma. Lääkärikirja Duodecim, 26.8.2019. Osoitteessa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00009 (viitattu 26.3.2020).
4. Terveyskylä.fi: Allergia- ja astmatalo. Osoitteessa: www.terveyskyla.fi/allergia-astmatalo/astma (viitattu 8.4.2020).