young family

Atooppinen marssi

Atooppisilla sairauksilla on monesti esiintyvyysjärjestys, jota kutsutaan atooppiseksi marssiksi

Atooppinen marssi

Atooppiset sairaudet ilmenevät usein tietyssä järjestyksessä, erityisesti lapsilla. Vauvaiässä ilmenevä atooppinen ihottuma on usein ensimmäinen atooppinen sairaus, sen jälkeen esiintyy ruoka-aineallergioita ja myöhemmällä iällä myös heinänuhaa ja astmaa. Tätä atooppisten tautien esiintymisjärjestystä – atooppinen ihottuma -> ruoka-aineallergiat -> heinänuha/astma – kutsutaan atooppiseksi marssiksi. Järjestys selittyy taudinkulun taustalla olevasta immunologisesta mekanismista. Atooppiseen ihottumaan liittyvän ihon heikentyneen läpäisyesteen ja taustalla olevan tulehduksen uskotaan voivan aiheuttaa yliherkkyyttä myös muille allergeeneille. Tällöin voi kehittyä ruoka-aineallergioita sekä astma tai heinänuha.

Lue tästä lisää atooppisista sairauksista.

Atooppinen marssi

Atooppinen ihottuma - mistä on kyse?

Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Outi-Maria Kekki kertoo mm. mistä atooppisessa ihottumassa on kyse ja mikä on atooppinen marssi.

Atooppinen ihottuma

Mitä on atooppinen ihottuma?

Taustatekijät

Atooppisen sairauden kehittymiseen vaikuttavat mm. geneettiset tekijät tai ympäristötekijät.

Lähteet ja lisätietoa

Atooppinen ihottuma Käypä Hoito –suositus: http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50077.pdf
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton www-sivusto: http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50077.pdf
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton laatima opas atooppisesta ihottumasta: https://www.allergia.fi/site/assets/files/1178/atooppinen_ihottuma_opas_2601-2018_web.pdf
Terveyskylän Ihotautitalo: https://www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/ihotaudit/atooppinen-ihottuma
Astman Käypä Hoito-suositus: http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi06030.pdf
Ruoka-allergiat (lapset) Käypä Hoito-suositus: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50026