Astmaoireet

Mitä on vaikea astma?

Onko astma hallinnassa?

Jokainen astma on erilainen, ja astman oireet, vaikeusaste ja taudin hallintaan vaadittava lääkitys vaihtelevat. Yleensä astman oireet kuitenkin saadaan tehokkaasti hallintaan hengitettävillä astmalääkkeillä. 
 
Noin 5–10 prosenttia astmoista luokitellaan vaikeaksi astmaksi. Vaikeaa astmaa sairastavilla astman oireet häiritsevät päivittäistä elämää, eikä niitä saada hallintaan useillakaan oikein käytetyillä astmalääkkeillä. Vaikeaa, huonossa hallinnassa olevaa astmaa kutsutaan myös hoitoresistentiksi astmaksi. 
 
Vaikea astma jää usein tunnistamatta: astmaatikot eivät aina tiedosta sairastavansa vaikeaa astmaa, eivätkä ulkopuoliset ihmiset välttämättä ymmärrä, kuinka vakava sairaus on kyseessä. Uuden tutkimustiedon myötä tietoisuus vaikeasta astmasta ja sen oireista kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, ja tauti osataan myös tunnistaa paremmin. 
 

Henkilökohtaiset vaikutukset

Vaikutus yksityiselämään

Vaikea huonosti hallinnassa oleva astma oireilee jatkuvasti, ja oireet voivat olla jatkuvasti läsnä astmapotilaan ja hänen läheistensä arjessa.

Oireet

Oireet

Vaikeaa, hallitsematonta astmaa sairastavilla astma voi aiheuttaa oireita päivittäin useiden lääkkeiden käytöstä huolimatta. Näillä astmaatikoilla on suurentunut riski saada astmakohtaus.

Vaikeaan, huonosti hallittuun astmaan liittyviä oireita ovat esimerkiksi yskä, hengitysteiden vinkuminen ja hengitysvaikeudet. Usein tautiin liittyy myös heikentynyt unenlaatu ja päivittäisen toiminnan rajoittuminen.

Vaikeaa astmaa sairastavat joutuvat usein käyttämään avaavia kohtauslääkkeitä useammin kuin kahdesti viikossa. Päivittäisten astmaoireiden kokeminen voi jopa alkaa tuntua potilaasta normaalilta.

Astman sosioekonomiset vaikutukset

Astman sosioekonomiset vaikutukset

Vaikka vaikeaa astmaa sairastaa vain 5–10 potilaista, se aiheuttaa puolet kaikista astmaan liittyvistä terveydenhuollon kuluista. Astmaan liittyy suoria kustannuksia, kuten sairaalakäyntejä ja lääkekuluja, ja epäsuoria kustannuksia, joita aiheuttavat esimerkiksi sairauspoissaolot ja työtehon aleneminen. Lisäksi pitkäaikainen tablettikortisonin käyttö, mikä on vaikeassa astmassa yleistä, saattaa aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia, kuiten kaihia, osteoporoosia ja diabetestä.

Astman alatyypit

Astman alatyyppejä ja taudin syntyyn vaikuttavia tekijöitä on monia. Astman eri alatyyppeihin liittyvät oireet ja niiden voimakkuus voi vaihdella.

Tyypin 2 tulehdus

Vaikeaa astmaa sairastavien ilmateissä on usein voimakas tyypin 2 tulehdus, ja tämän tulehduksen lievittäminen voi auttaa lievittämään astmaoireita.

Lähteet ja lisätietoa

(1) Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2018. Osoitteessa: http://ginasthma.org/download/832/ (Viitattu 02/2020)    
(2) Bülow AV, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2:759–767. 
(3) Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009. 
(4) Vermeire PA, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002;96:142–149. 
(5) Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2019. Osoitteessa: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf (Viitattu 02/2019) (6) Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. Osoitteessa: https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (Viitattu 02/2019) 
(7) Nunes C, Pereira AM, Morais-Almeida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3:1.  
(8) European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. Osoitteessa: http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf. (Viitattu 10/2018)  
(9) Daugherty J, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017;19:1–8.